กำไลทองคำรูปแพะ ๔ ตัว แต่ละตัวมีท่วงท่าและอารมณ์แตกต่างกัน ศิลปะลวดลายแบบอยุธยา เทคนิคการขึ้นรูปแบบสลักดุน

Read More