ทับทรวงทองคำยอดมรกต ประดับด้วยเพชรและมรกตบริวาร เทคนิคการขึ้นรูปแบบสลักดุน ใช้ช่างฝีมือ ๔ คนในการช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน

Read More

ทับทรวงทองคำ แบบมีตุ้งติ้งและแบบไม่มีตุ้งติ้ง ประดับยอดทับทิม ล้อมบริวารด้วยเพชรและอัญมณีนพรัตน์

Read More