อุณาโลมทองคำยอดทับทิมพม่าล้อมมณีนพรัตน์

อุณาโลมทองคำ ยอดทับทิมพม่าล้อมเพชร ประดับด้วยอัญมณีนพรัตน์ เทคนิคการขึ้นรูปแบบสลักดุน ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยทองถนิม

อ่านเพิ่มเติม

ทับทรวงทองคำ

ทับทรวงทองคำ ประดับยอดด้วยมุกดาหารล้อมเพชร และประดับพลอยบริวารด้วยทับทิมและไพลิน เทคนิคการขึ้นรูปสลักดุนและลงยาสีร้อน

อ่านเพิ่มเติม