ผอบทองคำ ณ ออสเตรเลีย

ผอบทองคำ จัดทำเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมธโร นครแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม