ผอบทองคำ จัดทำเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมธโร นครแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย

Read More

พานทองคำ เทคนิคการขึ้นรูปสลักดุนและลงยาสี ออกแบบและรังสรรค์ผลงานโดยร้านทองถนิม

Read More

ผอบทองคำลายเทพพนมสี่ด้าน สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งบาตรทองคำสำหรับบรรจุอัญมณีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

Read More