แหนบสำหรับห้อยพระ

ผลงานแหนบสำหรับห้อยพระชิ้นนี้ มีการออกแบบให้ชิ้นงานมีรูปทรงเป็นแบบสมัยใหม่ สร้างสรรค์ให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยยังคงใช้เทคนิคแบบโบราณ ทั้งเทคนิคการสลักดุนและการลงยาสีร้อน ลวดลายเป็นลายไทยเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเอาไว้ และเป็นงานฝีมือที่ทำด้วยมือทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

กรอบพระทองคำสำหรับประดิษฐานเหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

กรอบพระทองคำ สำหรับประดิษฐานเหรียญหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร แนวคิดในการออกแบบพัฒนามาจากคำสอนของหลวงพ่ออันว่าด้วยเรื่องสมาธิสร้างพลังจิต เป็นเหตุแห่งการเกิดปัญญา
เพชรที่ใช้ในส่วนบนของกรอบเปรียบได้กับจิตที่ได้รับการฝึกฝนสมาธิ จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์และมีพลัง จิตใสสะอาดและแข็งแกร่งดุจเพชร เหนือขึ้นไปเป็นเปลวรัศมีอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธปัญญา

อ่านเพิ่มเติม

กรอบพระทองคำประดิษฐานสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตรลดา

กรอบพระทองคำประดิษฐานสมเด็จพระอุณาโลมทรงจิตรลดา แนวคิดในการออกแบบ นาคคู่พัฒนามาจากบันไดนาคในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหนือขึ้นไปเปรียบเสมือนสวรรค์ มีสัญลักษณ์อุณาโลม อันหมายถึงการรู้แจ้งหรือการตรัสรู้ของพระพุทธองค์

อ่านเพิ่มเติม